• 00010002000300040005000600070008000900100011
 • 0012

 

 

 

 

Dit is een levend document.

Dit zijn de eerste reacties vanuit de gemeentevergadering 7 april 2019. 
( Dit kan worden meegenomen bij de uitwerking van het Beleidsplan).

Inhoudelijk beleidsplan

 • Benoemen bij contacten: is een gemeente binnen de PKN. We willen, passend bij de kleine omvang van onze gemeente, openstaan voor wat er op landelijk niveau leeft en wordt aangereikt. Waar mogelijk ook in samenwerking met lokale contacten.
 • Over contacten met Dom: op individueel niveau zijn er wel lijntjes voortgevloeid uit de eerdere aanzetten tot samenwerken: bij de ouderencontactgroep, de kringen.
 • Voor de toekomst scherper krijgen waar we op willen inzetten binnen de drie ‘poten’ van de gemeente-opbouw.

Ideeën/voorstellen

 • Steffie: een keer een gezamenlijke dienst met Zeist (dan geen dienst in Utrecht zodat mensen echt gaan) (Noot Catrien: dan kunnen er wel spontane kerkgangers in Utrecht voor een dichte deur staan)
 • Diaconaat: kinderen laten collecteren of op andere manieren betrekken.
 • Steffie: ELG Amsterdam is goed bezig met diaconaat, wellicht eens sparren?
 • Kerktelefoon of andere manier om gemeenteleden die niet kunnen komen te laten meeleven? Is ooit wel onderzocht, maar wellicht opnieuw?
 • App ‘protestant’
 • paasgroet voor doopleden, naast kerstgroet?
 • Je zou weer eens contact kunnen leggen met de jonge mensen uit de ‘kaartenbak’ en ze bijvoorbeeld uitnodigen voor een specifiek moment (eerder dan ‘kom eens langs’)
 • BILT voor PR? PR blijft lastig omdat iedereen druk is. Bijvoorbeeld een bureau inschakelen voor specifieke zaken?
 • Er werd ook een specifiek fonds genoemd voor kinderwerk..

Overig

 • Catrien: ‘Pastoraat werd toen ik begon breder getrokken dan alleen de gemeente: ook aan wie er, via je ambt, op je pad komt.’ (Femke: goed om ook voor de komende tijd mee te nemen?)
 • er gebeurt ook informeel, onderling pastoraat. Femke: goed om ook te expliciteren naar de gemeente toe
 • pro memori: Oudendalstichting ook een optie voor financiering ouderenwerk binnen de gemeente?
 • Diakonie naar voren halen in het beleidsplan: het is geen sluitpost! Voor de contacten met de andere gemeentes. Daarna kerkrentmeesters.
 • Samen dingen doen! Gerrit Krul benadrukt hoe goed een gemeentereis werkt voor de saamhorigheid, plus dan met nog plaaatsen over, weer anderen uitgenodigd/erbij betrokken kunnen raken. Samen Kerk-schoonmaakactie? Kerstboom op- en aftuigen? 
  Dolehof met de buurt schoonmaken?

Kinderwerk

 • Steffie tipt: ds. Trinette Verhoeven vindt kinderwerk heel leuk en werkt met Godly Play. Nodig haar er eens bij uit en vraag wat ze kan/wil doen!
 • Nog eens benadrukt: de theologische begeleiding van wat in de kinderkerk gebeurt is belangrijk!
 • Idee: de ouders van en met jonge kinderen uitnodigen voor soep en brood om elkaar te ontmoeten. Tegenwerping: lastige tijd. Mensen komen overal vandaan. Zondagochtend voor de kerkdienst uit werkt goed.

 

 

 

 

 

 

logo ELGUZ

De EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE UTRECHT – ZEIST e.o. is een gastvrije Lutherse geloofsgemeenschap in het centrum van de provincie Utrecht. Puttend uit de rijke Lutherse traditie halen wij ons vuur uit de ons geschonken liefde van God en wij scheppen een klimaat waarin mensen van allerlei achtergrond in vrijheid hun verbondenheid met God, schepping en elkaar tot uiting brengen, vieren en onderhouden.

Ter opvolging van één van de twee huidige predikanten is de gemeente op zoek naar een nieuwe

                                                                       PREDIKANT(E)

Het gaat om een deeltijd aanstelling van 50%.

Wij zoeken een predikant die vanuit inspirerende vieringen van de gemeente rond Woord, Sacrament en Muziek en in samenwerking met de andere predikant bijdraagt aan de verdere uitbouw van de gemeente als geloofsgemeenschap.

Onze visie: Wij zien voor ons een gemeente als inspirerend thuis om het geloof te vieren, elkaar te ontmoeten in bezinnende gesprekken en elkaar te steunen in ieders spirituele zoektocht. Wij zien voor ons een gemeente die bekend staat als een hartelijke gemeenschap, die levendig uitdrukking geeft aan geloof, hoop en liefde in woord, sacrament en muziek en de onderlinge relaties. Wij zien voor ons een geloofsgemeenschap die het aardse door God gegeven leven viert. Wij zien voor ons een gemeente als vertrekpunt voor ruimhartig handelen in de wereld. De gemeente wil een vindplaats zijn en blijven voor de Lutherse traditie.

 

Profiel predikant(e)

Belangrijke aandachtspunten in het beroepsprofiel zijn:

-          Pastorale inzet/zorg voor de gehele gemeente

-          Verder bouwen aan de gemeente als gastvrije plek van bezinning en ontmoeting

-          Het uitdragen van de Lutherse theologische, liturgische en muzikale traditie in een voor de gemeente, jong en oud aansprekend gedachtegoed

-          Open blik naar de wereld (cultuur, oecumene, diversiteit)

-          Organisatorische capaciteiten (voortrekkersfunctie)

-          Dit alles in goede samenwerking en taakverdeling met de andere predikant

Gezien de beroepsomvang wordt van de predikant(e) de vaardigheid gevraagd duidelijk prioriteiten te kunnen stellen in het takenpakket. De nadruk zal daarbij liggen op verkondiging, pastoraat en gemeenteopbouw.

 

Profiel gemeente

De gemeente is gevormd door de sinds 21 december 2018 gefuseerde Lutherse gemeenten van Utrecht en Zeist, met in totaal ongeveer 650 leden, waarvan er z’n 150 in meer of mindere mate actief zijn, en een kerkbezoek van 30 – 50 (Utrecht + Zeist). Een menselijke maat. Nieuwkomers ervaren de kerkdiensten en de koffie na afloop als een ‘warm bad’. De leden wonen in Utrecht stad, Zeist en het gehele midden van de provincie Utrecht. De gemeente kent een bijzondere leeftijdsopbouw; veel jonge gezinnen met kleine kinderen, ouderen en in verhouding weinig 40-50+ers.

De gemeente heeft twee predikanten in deeltijd, één voor 50% en één voor 36%.             

Er zijn twee preekplaatsen; de kerk aan de Hamburgerstraat in Utrecht en de Lutherkapel in Zeist (om de andere week), verder is de gemeente verantwoordelijk voor de diensten in de kapel van zorgcentrum de Wartburg in Utrecht.

De liturgie en de muziek hebben een belangrijke plaats in de zondagse eredienst. Er is bijna elke zondag een voorzanger en vier maal per jaar een cantatedienst. Dit onder begeleiding van onze vaste organist.

Door de opbouw van de gemeente is er in verhouding veel kinder- en ouderenwerk o.a kinderkerk, kerk op schoot (voor de aller kleinsten), kindercantorij (incidenteel),   en een kring met de ouders van de kinderen. Er is een groep van veertigers en er lopen elk seizoen wel enkele kringen en of cursussen. Voor de ouderen is er eens per maand een groep zowel in Utrecht als in Zeist. Rond hervormingsdag is er op zondag ons gemeentefeest, beginnend met de morgendienst en daarna een lunch en een gevarieerd middagprogramma.

In stedelijk verband is er overleg met de kleinere binnenstadkerken en samenwerking op incidentele basis. Er zijn activiteiten in samenwerking met de Dom en de Doopsgezinde gemeente. Regelmatig sluiten wij aan bij culturele evenementen in de stad ( o.a. de adventsmarkt, culturele zondagen, enz.).

Op internationaal gebied is er drie maal per jaar een Duitstalige dienst. De gemeente is gastheer voor de Pools-Lutherse gemeente in Nederland, en er zijn contacten met de Lutherse gemeente in Eger (Hongarije

Dit alles mede georganiseerd door een wisselende groep actieve en enthousiaste gemeenteleden zowel in Utrecht als in Zeist.

De gemeente is in 1613 ontstaan en maakt sinds 1745 gebruik van de kerk (Rijksmonument) aan de Hamburgerstraat, deze wordt regelmatig verhuurd voor concerten o.a. voor het festival van de oude muziek. De gemeente in Zeist is ontstaan als een filiaalgemeente van Utrecht en is in 1946 zelfstandige gemeente geworden. De fraaie Lutherkapel stamt uit 1965. Sinds december 2018 vormen we weer samen één gemeente.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de voorzitter van de kerkenraad, de heer I. van Kralingen, Spijkerdwarsstraat 72, 3513 SN Utrecht, tel: 030-6065667, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door middel van een motivatiebrief, met C.V. en referenties aan de voorzitter van de kerkenraad.

Uiterste inzendtermijn: 1 augustus 2019

 

 

De engelen van Klee

240px Klee Angelus novusIn de Veertigdagentijd hingen er zeven Kruiswegstaties in onze kerk. In de kerkenraad waren we daar allemaal zeer over te spreken. Daarom gaan we in de kerk vaker een serie schilderijen of reproducties ophangen.

In de tijd van Kerken Kijken tot aan het gemeentefeest zijn nu een aantal 'Engelen' van Paul Klee te zien. Ds. Christiane Karrer schreef de begeleidende tekst hieronder.

 

Lees meer...

 

Uitzicht op een betere toekomst: diaconale gift voor Ndola.

BEZWAZoals vermoedelijk veel gemeenteleden weten ondersteunen we vanuit de diaconie het project Ndola, waar Klaas Zwanepol al enige jaren als ambassadeur betrokken is.

Kenmerk en kern van het project is: hulp tot zelfhulp organiseren door middel van educatie en recreatie aan te bieden voor kansarme jongeren. Het gaat o.a. over voedselhulp, vakonderwijs, ontspanning en voorlichting. 

Lees meer...

 

 

50- jarig ambtsjubileum ds. Hans Mudde

dsHansMuddeIn de dienst op 4 september gaat naast ds. Catrien van Opstal ook ds. Hans Mudde voor. In deze kerk en deze gemeente werd hij gelovig gevormd. Hier hield hij zijn eerste preek als theologisch kandidaat. Precies 50 jaar geleden was dat.

We zijn als gemeente vereerd dat wij met hem dit heugelijke feit mogen vieren: 50 jaar in het openbare ambt van Woord en Sacrament.  Ds. Hans Mudde zal preken over psalm 103: 1,2. "Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam en vergeet niet één van zijn weldaden."

 

 

Zorgzaamheid en genieten (uit het Kerkblad)

ChristusheileteinenGichtbrüchigenByBernhardRodeGifPinksterdag: een dag waarop we hopen te genieten van een mooie dienst, het zonnetje en een gezellige lunch in het Abram Dolehof. Een vrolijke dag dus, een dag waarop je de zorgen om degene voor wie je zorgt even wilt vergeten, even wilt genieten. En dan komen wij met zorgen en genieten, want dat is ons onderwerp in het kader van ons jaarthema zorgzame kerk. 

Op het eerste oog maar een vreemde combinatie. Want hoe kan je nu genieten als je zorgt, je maakt je dan toch ook zorgen om? Zeker, maar uit ervaring weet ik dat het kan!

Lees meer...

 

 

Sebastiaan 't Hart: 10 jaar organist in de LGU

HartZondag 3 april trakteerde Sebastiaan ’t Hart ons niet alleen op zijn orgelspel, maar ook op verrukkelijke grote bonbons. Op de dag af, was het tien jaar geleden dat hij in dienst trad. Dat vierde hij met ons.

Lees meer...

 

 

 Kinderkerk en Avondmaal

jeugdwerk2Met de kinderkerk gaan we met de kinderen een project doen over het Avondmaal. Het project begint na Pasen en duurt tot aan de zomervakantie. Wat doen we in de kring, behalve dat het zo leuk is om daar allemaal met elkaar te staan, elkaar te kunnen zien, en dat het wel lekker is om brood en druivensap te krijgen? Hannah wil thuis ook brood van de kerk: ‘wit en zonder korstjes.’

Lees meer...

 

 

Kinderkerk: voorbereidingstijd voor Pasen

jeugdwerk8Op 14 februari begint de voorbereidingstijd voor Pasen: de Veertigdagentijd. Dan volgen we altijd een project met de Kinderkerk. Dit jaar is het thema ‘Stap voor stap’, zo gaan we op weg naar Pasen. We nemen een koffer mee voor onderweg. Iedere keer zal er iets uit de koffer komen, wat te maken heeft met het verhaal.

Lees meer...

 

 

Zegeningen en versoberen in de Veertigdagentijd

40dgnVorig jaar hadden we voor het eerst in de koffiekamer een bord hangen met tips over hoe we in de tijd van inkeer voor Pasen, inhoud kunnen geven aan 'vasten'. Zoals een van de diakenen het zei: in deze tijd je bewust worden van hoe wij in Nederland in vele opzichten gezegend zijn met zoveel (materiële) voorspoed. Vanuit die bewustwording kunnen we dan bedenken waar we in kunnen versoberen op wat voor ons bijna vanzelfsprekend is. Het is een vorm van solidariteit met de medemens die het niet breed heeft. En kan ook zijn: zorg om/voor de kwetsbaarheid van de aarde.

Hebt u tips en voornemens, die u wel zwart op wit wilt zetten? Vul dan een post-it in op het bord.

 

 

 

Vanaf 14 februari zeven kruiswegstaties  in de Lutherse kerk!

001

Hoe kun je de lijdenstijd beter verbeelden dan met een kruisweg?

De Lutherse kerk heeft samen met de Doopsgezinden in de lijdenstijd de beschikking over een kruisweg van René Rosmolen. Deze hangen in de lijdenstijd (14 februari t/m 27 maart) deels in de Lutherse Kerk (Hamburgerstraat 11, Utrecht) en deels in de Doopsgezinde Kerk (Oudegracht 270). 

Op 13 maart maken we na de dienst een rondgang langs de staties, waarbij we met 'vraag en antwoord' dieper op de afbeeldingen in willen gaan.

Lees meer...

 

 

DATA GEWIJZIGD: Afstemmen op de stilte

lgu1 2016 afstemmen op stilte a3 page1LET OP! Data zijn gewijzigd. De eerste bijeenkomst is op 18 februari (in plaats van 4 februari). De laatste bijeenkomst is niet 18 maart, zoals eerder gecommuniceerd, maar op 7 april. 

In de intieme ruimte van de Lutherse kerk houden we een Stiltegroep.

We beginnen met ontspannen en concentreren, om daarna in de kerk af te stemmen op de stilte van de Onbenoembare en die in onszelf en wisselen later met enkele woorden onze ervaringen uit.

De donderdagmiddagen vallen in de Veertigdagentijd. Leidraad voor stilte en meditatie zullen zijn de ontmoetingen van Jezus in de Kruiswegstaties.

Lees meer...