De engelen van Klee

240px Klee Angelus novusIn de Veertigdagentijd hingen er zeven Kruiswegstaties in onze kerk. In de kerkenraad waren we daar allemaal zeer over te spreken. Daarom gaan we in de kerk vaker een serie schilderijen of reproducties ophangen.

In de tijd van Kerken Kijken tot aan het gemeentefeest zijn nu een aantal 'Engelen' van Paul Klee te zien. Ds. Christiane Karrer schreef de begeleidende tekst hieronder.

 

Lees meer...

 

Uitzicht op een betere toekomst: diaconale gift voor Ndola.

BEZWAZoals vermoedelijk veel gemeenteleden weten ondersteunen we vanuit de diaconie het project Ndola, waar Klaas Zwanepol al enige jaren als ambassadeur betrokken is.

Kenmerk en kern van het project is: hulp tot zelfhulp organiseren door middel van educatie en recreatie aan te bieden voor kansarme jongeren. Het gaat o.a. over voedselhulp, vakonderwijs, ontspanning en voorlichting. 

Lees meer...

 

 

50- jarig ambtsjubileum ds. Hans Mudde

dsHansMuddeIn de dienst op 4 september gaat naast ds. Catrien van Opstal ook ds. Hans Mudde voor. In deze kerk en deze gemeente werd hij gelovig gevormd. Hier hield hij zijn eerste preek als theologisch kandidaat. Precies 50 jaar geleden was dat.

We zijn als gemeente vereerd dat wij met hem dit heugelijke feit mogen vieren: 50 jaar in het openbare ambt van Woord en Sacrament.  Ds. Hans Mudde zal preken over psalm 103: 1,2. "Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam en vergeet niet één van zijn weldaden."

 

 

Zorgzaamheid en genieten (uit het Kerkblad)

ChristusheileteinenGichtbrüchigenByBernhardRodeGifPinksterdag: een dag waarop we hopen te genieten van een mooie dienst, het zonnetje en een gezellige lunch in het Abram Dolehof. Een vrolijke dag dus, een dag waarop je de zorgen om degene voor wie je zorgt even wilt vergeten, even wilt genieten. En dan komen wij met zorgen en genieten, want dat is ons onderwerp in het kader van ons jaarthema zorgzame kerk. 

Op het eerste oog maar een vreemde combinatie. Want hoe kan je nu genieten als je zorgt, je maakt je dan toch ook zorgen om? Zeker, maar uit ervaring weet ik dat het kan!

Lees meer...

 

 

Sebastiaan 't Hart: 10 jaar organist in de LGU

HartZondag 3 april trakteerde Sebastiaan ’t Hart ons niet alleen op zijn orgelspel, maar ook op verrukkelijke grote bonbons. Op de dag af, was het tien jaar geleden dat hij in dienst trad. Dat vierde hij met ons.

Lees meer...

 

 

 Kinderkerk en Avondmaal

jeugdwerk2Met de kinderkerk gaan we met de kinderen een project doen over het Avondmaal. Het project begint na Pasen en duurt tot aan de zomervakantie. Wat doen we in de kring, behalve dat het zo leuk is om daar allemaal met elkaar te staan, elkaar te kunnen zien, en dat het wel lekker is om brood en druivensap te krijgen? Hannah wil thuis ook brood van de kerk: ‘wit en zonder korstjes.’

Lees meer...

 

 

Kinderkerk: voorbereidingstijd voor Pasen

jeugdwerk8Op 14 februari begint de voorbereidingstijd voor Pasen: de Veertigdagentijd. Dan volgen we altijd een project met de Kinderkerk. Dit jaar is het thema ‘Stap voor stap’, zo gaan we op weg naar Pasen. We nemen een koffer mee voor onderweg. Iedere keer zal er iets uit de koffer komen, wat te maken heeft met het verhaal.

Lees meer...

 

 

Zegeningen en versoberen in de Veertigdagentijd

40dgnVorig jaar hadden we voor het eerst in de koffiekamer een bord hangen met tips over hoe we in de tijd van inkeer voor Pasen, inhoud kunnen geven aan 'vasten'. Zoals een van de diakenen het zei: in deze tijd je bewust worden van hoe wij in Nederland in vele opzichten gezegend zijn met zoveel (materiële) voorspoed. Vanuit die bewustwording kunnen we dan bedenken waar we in kunnen versoberen op wat voor ons bijna vanzelfsprekend is. Het is een vorm van solidariteit met de medemens die het niet breed heeft. En kan ook zijn: zorg om/voor de kwetsbaarheid van de aarde.

Hebt u tips en voornemens, die u wel zwart op wit wilt zetten? Vul dan een post-it in op het bord.

 

 

 

Vanaf 14 februari zeven kruiswegstaties  in de Lutherse kerk!

001

Hoe kun je de lijdenstijd beter verbeelden dan met een kruisweg?

De Lutherse kerk heeft samen met de Doopsgezinden in de lijdenstijd de beschikking over een kruisweg van René Rosmolen. Deze hangen in de lijdenstijd (14 februari t/m 27 maart) deels in de Lutherse Kerk (Hamburgerstraat 11, Utrecht) en deels in de Doopsgezinde Kerk (Oudegracht 270). 

Op 13 maart maken we na de dienst een rondgang langs de staties, waarbij we met 'vraag en antwoord' dieper op de afbeeldingen in willen gaan.

Lees meer...

 

 

DATA GEWIJZIGD: Afstemmen op de stilte

lgu1 2016 afstemmen op stilte a3 page1LET OP! Data zijn gewijzigd. De eerste bijeenkomst is op 18 februari (in plaats van 4 februari). De laatste bijeenkomst is niet 18 maart, zoals eerder gecommuniceerd, maar op 7 april. 

In de intieme ruimte van de Lutherse kerk houden we een Stiltegroep.

We beginnen met ontspannen en concentreren, om daarna in de kerk af te stemmen op de stilte van de Onbenoembare en die in onszelf en wisselen later met enkele woorden onze ervaringen uit.

De donderdagmiddagen vallen in de Veertigdagentijd. Leidraad voor stilte en meditatie zullen zijn de ontmoetingen van Jezus in de Kruiswegstaties.

Lees meer...

 

 

Jaarthema: Zorgzame Kerk

logoELGUHet jaarthema tot juli 2016 is ‘zorgzame kerk’.

We willen daar aandacht aan besteden op een aantal zondagen na kerktijd. Na het koffiedrinken is er dan tot een uur of één/ half twee een programma dat op dit thema inspeelt. Geert Procee zorgt voor een krentenbol. Er wordt voor ons gezorgd!

Lees meer...

Kerst, engelen, houtsnijwerk

digitaalChristiane(Door: Ds. Christiane Karrer, voor het Kerkblad van december/januari)

In de afgelopen weken mocht ik een lang weekeinde in Venetië vertoeven. Ik bezocht de Biënnale, de wereldwijd belangrijkste tentoonstelling voor hedendaagse kunst. Het was een bijzondere ervaring om uitgedaagd en geïnspireerd te worden door zoveel uiteenlopende vormen, technieken en inhouden van kunstwerken. Ik liet mij meevoeren in een geheel andere kijk op de werkelijkheid dan ik gewend was. Als je je verdiept in wat je ziet, ga je niet meer denken over dingen en ideeën, maar ontstaat iets nieuws, soms verrassends, binnen je denken en voelen.

Lees meer...