Jaarthema: Zorgzame Kerk

logoELGUHet jaarthema tot juli 2016 is ‘zorgzame kerk’.

We willen daar aandacht aan besteden op een aantal zondagen na kerktijd. Na het koffiedrinken is er dan tot een uur of één/ half twee een programma dat op dit thema inspeelt. Geert Procee zorgt voor een krentenbol. Er wordt voor ons gezorgd!

 

Het programma ziet er als volgt uit.

Zondag 24 januari: Zorgzaam: delen met wie niets of minder hebben Lunch samen met de Buurkerken en voorstelling over Sint Maarten door Ron Slot, verhalenverteller.

Zondag 28 februari: Zorgzaam: geld geven en meeleven door interesse voor christenen in Zambia Prof. Zwanepol gaat voor in de dienst. Na de dienst vertelt hij over Ndola, het project in een gemeente Ndola in Zambia waar hij nauw bij betrokken raakt. Nu krijgen bijvoorbeeld jonge mensen een beroepsopleiding en daarmee kansen voor een toekomst. Wij dragen als gemeente bij aan dit project.

Zondag 13 maart: Zorgzaam: lijden verlichten Aan de hand van de bekende Kruiswegstaties staan we in deze 40-dagentijd in het bijzonder stil bij Veronica, die Jezus met haar doek verlichting brengt door van zijn gezicht het bloed en zweet af te nemen, terwijl hij zijn kruis torst. En bij Simon van Cyrene, die tijdelijk het kruis van Jezus overnam. Lijden verlichten, hoe kan je dat doen heden ten dage?

Zondag 3 april: Zorgzaam, omdat God zorgzaam is voor ons Onze zorgzaamheid ontlenen we aan God die voor ons zorgt. We hebben een gesprek over hoe God voor ons zorgt en m.n. over wat wij daarvan beleven bij het avondmaal.

Pinksteren: Zorgzaamheid en genieten Net als in 2015 willen we met Pinksteren met elkaar eten en een klein programma bieden.

Zondag 6 juni: Zorgzaam in je eigen buurt: er zijn Ds. Erna Treurniet van de Protestantse Gemeente Utrecht gaat voor in de dienst. Hierna vertelt ze over haar werk in de wijk Overvecht. Ds. Treurniet is niet werkzaam in de wijkgemeente, maar werkt vanuit en met de buurt. Wat komt ze tegen? Wat schrijnt? Waar zit kracht? Waar speelt ze op in? Met onze diakonie willen we graag betrokken raken bij een dergelijk project en daarin samenwerken met onze Protestantse zuster-Gemeente.