Vanaf 14 februari zeven kruiswegstaties  in de Lutherse kerk!

001

Hoe kun je de lijdenstijd beter verbeelden dan met een kruisweg?

De Lutherse kerk heeft samen met de Doopsgezinden in de lijdenstijd de beschikking over een kruisweg van René Rosmolen. Deze hangen in de lijdenstijd (14 februari t/m 27 maart) deels in de Lutherse Kerk (Hamburgerstraat 11, Utrecht) en deels in de Doopsgezinde Kerk (Oudegracht 270). 

Op 13 maart maken we na de dienst een rondgang langs de staties, waarbij we met 'vraag en antwoord' dieper op de afbeeldingen in willen gaan.

Rene Rosmalen

René Rosmolen is Theoloog en creatief therapeut. Hij werkt als geestelijk verzorger in het psychogeriatrisch verpleeghuis “Lisidunahof” in Leusden, is betrokken bij de Bergkerk in Amersfoort en heeft een eigen praktijk voor rouw-en ziekteverwerking.

Jaarthema

De Lutheranen hebben als jaarthema “zorgzame kerk”. Zorgzaam: lijden verlichten. Wat is een sprekender beeld als dat van Simon van Cyrene, die tijdelijk het kruis van Jezus overnam? Of van Veronica die Jezus met haar doek verlichting brengt door het zweet en bloed van zijn gezicht af te nemen? Om maar eens twee staties te noemen.

Lijden verlichten, hoe doe je dat heden ten dage? Aan de hand van de staties willen we deze vraag bespreekbaar maken.