Zorgzaamheid en genieten (uit het Kerkblad)

ChristusheileteinenGichtbrüchigenByBernhardRodeGifPinksterdag: een dag waarop we hopen te genieten van een mooie dienst, het zonnetje en een gezellige lunch in het Abram Dolehof. Een vrolijke dag dus, een dag waarop je de zorgen om degene voor wie je zorgt even wilt vergeten, even wilt genieten. En dan komen wij met zorgen en genieten, want dat is ons onderwerp in het kader van ons jaarthema zorgzame kerk. 

Op het eerste oog maar een vreemde combinatie. Want hoe kan je nu genieten als je zorgt, je maakt je dan toch ook zorgen om? Zeker, maar uit ervaring weet ik dat het kan!

Woorden, teksten roepen bij mij vaak beelden of weer andere teksten op. Bij ‘zorgen en genieten’ kwam direct het verhaal uit het evangelie van Marcus in beeld; Jezus was in een huis in Kafarnaum en er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was.

Er kwamen vier mensen aan met een draagbed met daarop een verlamde man, ze wilden naar Jezus. Maar er was geen doorkomen aan. Ze sjouwden hem het dak op, sloopten een stuk dak en lieten hem naar beneden zakken voor de voeten van Jezus. Vier mensen en een verlamde man, het moeten vrienden geweest zijn, misschien wel broers. En ze moeten van ver zijn gekomen want anders hadden ze vooraan gestaan.

Ziet u ze lopen? Vier vrienden met draagbed, voorzichtig over de hobbelige paden. Ze zorgden goed voor hun vriend en moeten het met plezier gedaan hebben. ‘Kom op joh, we brengen je naar Jezus, we hebben zo veel over hem gehoord, nu niet zeuren. We dragen met z’n vieren je bed, we laten je echt niet vallen. Misschien hebben ze wel gelachen als het onderweg bijna misging.’

Zorgen óm of zorgen vóór?

Zorgen en genieten gaan best samen, je moet alleen zorgen ‘om’ en zorgen ‘voor’ uit elkaar halen. Zorgen ‘om’ zijn er altijd. In zorgen ‘voor’ kun je samen genieten, een arm om iemand heen, samen naar een film op tv kijken, naar buiten, jonge eendjes, bomen in de bloei.

Natuurlijk is het niet altijd zo gemakkelijk, maar er zijn zoveel dingen die het zorgen ‘voor’ lichter maken. Je moet er wel voor open staan anders kun je er niet samen van genieten! En zorgen ‘om’? daar kunnen wij niets mee, die mogen we voor de voeten van Jezus leggen. Hij zorgt voor ons!

Zorgeloze Pinksteren gewenst,

Izaäk van Kralingen (voorzitter Kerkenraad)