Herdenking 500 jaar Reformatie

Martin LutherVoor 2017 was het niet moeilijk een jaarthema te bepalen: vanzelfsprekend besteden we uitgebreid aandacht aan de herdenking van 500 jaar Reformatie! Lees hier meer over de plannen en het programma!

 

Samen met de Doopsgezinden

We gaan het jaarthema deels uitwerken samen met de Doopsgezinde Gemeente. Vorig jaar hadden we al een gezamenlijk project in de Veertigdagentijd. Dit jaar zetten we die samenwerking voort. Het maakt het gedenken ook veel boeiender. Lutheranen en Doopsgezinden komen beide voort uit het begin van de Reformatie. Er zijn nogal wat verschillen. Wat zijn die? En waarom? Wat voor keuzes en inzichten liggen daar aan ten grondslag? De ander beter leren kennen, betekent automatisch ook jezelf beter leren kennen. En vooral: bewust worden van wat je bindt!

Prekenserie over belangrijke geloofsthema’s bij Maarten Luther.

We zijn van plan om komend jaar ook in onze preken aandacht te besteden aan de reformatie. Waarom is dit zo belangrijk, en ook nu nog.

Burenlunch met de Buurkerken Utrecht- Centrum

15 januari na kerktijd

Iedere aangesloten kerk komt met een lied dat typerend is voor de eigen traditie. Over dat lied horen we meer en we zingen het samen. ( zie elders uitgebreider aangekondigd in dit blad)

Cursus over de Lutherse theoloog/filosoof Kierkegaard

januari / februari

Met ds. Christiane Karrer en Erik Heijerman, zie elders in dit blad

Tischrede met de Doopsgezinden

12 februari na kerktijd in de Hamburgerstraat We eten samen en leren elkaar en elkaars tradities kennen. Hoe werken Maarten Luther en Menno Simons door in onze huidige spiritualiteit? In een toneelstukje zullen we die twee met elkaar horen spreken. Aan de hand van tafelvragen praten we verder.

Stellingen maken

12 maart na kerktijd op de Oudegracht bij de Doopsgezinden

Hoe zat dat met die stellingen van Luther? Waar ging dat over? Wat voor stellingen zouden wij nu willen poneren over kerk en geloof? Valt er bij onszelf iets te hervormen?

Nieuwe liederen uit de wereldwijde Lutherse traditie in het Liedboek

April, datum nog niet bekend

In het nieuwste Liedboek zijn meerdere liederen opgenomen uit de Lutherse wereldkerk. We horen meer over de achtergrond van de liederen en zingen ze.

Zangdienst met Pinksteren

Mei (datum volgt later)

Pinksteren, het feest van de geboorte van de kerk. Het feest met het getuigenis over Jezus van Petrus voor mensen in alle talen. We verzamelen geliefde liederen van gemeenteleden in, met een korte uitleg waarom dat lied speciaal is.

Ontmoeting en optrekken met gemeenteleden uit Eger

Samen met de Lutherse Gemeente uit Eger, Hongarije De kerkenraad heeft een uitnodiging gestuurd naar de Lutherse Gemeente in Eger om in dit bijzondere gedenkjaar met een delegatie naar Utrecht te komen. Ons voorstel is, dat ze rond zondag Trinitatis komen. In 2013 waren wij met Pinksteren te gast bij hen, Ingrid en Aad Blenk, Marta Kubala en ds. Catrien van Opstal, toen zij een jubileum vierden. Het was een overrompelende ervaring van gastvrijheid en geloof. Elkaar echt ontmoeten geeft zo’n verdieping! We hebben al een eerste enthousiaste reactie terug gekregen. De plannen moeten nog verder nog gemaakt. We hopen dat het doorgaat en we elkaar in levende lijve zullen kunnen begroeten.

Reprise van ons toneelstuk ‘Hier sta ik’

22 Juni Kerkennacht

Kees van der Zwaard speelt Maarten

Oecumenische Openluchtdienst in het kader van 500 jaar Reformatie

Datum volgt later.

ism Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken

van conflict haar gemeenschap

Luthers Kerkkoor uit Haderslev, Denemarken geeft een concert

8 Juli ’s middags

Samen Lutherfilm kijken

September (meer informatie volgt later)

Doopsgezind en Luthers naar het Catharijneconvent

Oktober

voor de tentoonstelling in het kader van 500 jaar Reformatie

Met elkaar een geloofsdoek maken

Gemeentefeest 29 oktober

Kees Posthumus met liedjes en sketches

De datum volgt later.

Naar de Doopsgezinde kerk voor een voorstelling

over meer en minder illustere reformatoren

Samen t.v. kijken naar de Slotviering van het Herdenkingsjaar

31 oktober