Diaconie: Dapperbrood

broodWe zijn op weg naar Pasen. Met de 40 dagen tijd breekt een bijzondere periode aan die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Geïnspireerd door Jezus Christus maakt delen onderdeel uit van ons geloof. Het delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, liefde en geloof, geld en goed.

Volgens mij sluiten we hiermee ook direct aan op actuele onderwerpen en vragen in het maatschappelijk debat: 

  • Hoe is het in onze huidige samenleving gesteld met het delen van wat wij hebben?
  • Raken we door onze individuele verschillen in talent, kwaliteit, bezit en behoefte aan herkenning juist meer verdeeld of kunnen we dat benutten om elkaar aan te vullen en te verrijken?
  • Volgen wij een darwinistisch principe van de sterkste of blijven we om elkaar geven en kijken we naar elkaar om?
  • Lukt het ons om deze ‘rijkdom aan diversiteit’ te cultiveren of moet iedereen aan een norm voldoen?
  • Is het mogelijk om in vrede naast en met elkaar te leven en van elkaar te leren?
  • Kunnen we naast normen ook komen tot gedeelde waarden die we gezamenlijk koesteren?

Ik besef dat het grote vragen zijn die voor een enkeling onoplosbaar lijken. Waar moet je beginnen om deze vaak complexe vragen aan te pakken en tot iets positiefs te brengen? Het kan helpen om niet te groot, maar in het klein te beginnen, niet naar de ander te wijzen, maar zelf een daad stellen. Hoe zou het zijn om zelf een eerste stap te zetten, de eigen angst, twijfel en aarzeling op zij te zetten en open op het nog onbekende en andere af te stappen?

Ik geef toe, dat vraagt moed. Moed om in het onbekende te stappen, het even niet te weten maar geïnteresseerd te zijn in de wereld van een ander. Als je lopend door Utrecht gaat en je ogen open houdt kom je ze tegen, de mensen die uit een andere cultuur komen, vluchtelingen, daklozen, mensen met psychische problemen en zoveel meer… Wat kunnen we delen met hen? Een straatnieuws krant kopen, vijf minuten voor een gesprek, een kopje koffie …Het lijkt zo makkelijk en toch is het vaak moeilijk om te doen. Het onbekende laat ons twijfelen en redenen bedenken om iets niet te doen.

Maar ook hier geldt : onbekend maakt onbemind …en dat kan veranderen met een beetje moed, met een beetje dapperheid. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus en delen zoals “Hij” deelt.

Concreet

In onze gemeente zijn veel mensen die elkaar goed kennen. Er zijn echter ook veel mensen die elkaar niet of veel minder goed kennen. Daarom lijkt het ons een leuk idee om mensen uit onze gemeente in deze 40 dagentijd samen te brengen om te delen. In deze 40 dagentijd gaat het natuurlijk over een maaltijd. De invulling is geheel aan de deelnemers zelf. Voelt u zich fijn bij het delen van een kopje thee met koekje? Dat is prima. Maar als u graag samen een 5 gangen diner deelt of misschien zelfs samen bereidt: ook dat is prachtig. Het is maar hoe u het zelf aan wilt pakken.

Het gaat om de 40 dagen gedachte. Geniet samen van de smaak, het gesprek en het samenzijn.

In de koffieruimte hangt een intekenlijst waarop iedereen zich kan inschrijven. Daarbij kun je aangeven of je wilt uitnodigen, uitgenodigd wilt worden of dat het niet uitmaakt. Ook hoeveel eters je zelf meeneemt en je contactgegevens. Vervolgens gaan de diakenen in beraad om ‘ koppels ‘ te maken – best spannend als je bereid bent te delen, maar van te voren niet weet met wie …. . 

Indien u niet meer naar de kerk kan komen, dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen.

Grote veranderingen beginnen het beste klein en dicht bij jezelf - wie weet is dit een opmaat om ook eens op straat in Utrecht of elders te delen. Dus : neem de moed, wees dapper en schrijf je in!

Hartelijke groet namens de diaconie en een moedige 40-dagen-tijd gewenst!