Reformatieherdenking 1717 en 2017

Op zondag 31 oktober 1717 herdacht de lutherse gemeente in Utrecht de Reformatie, ‘op een seer plechtige wijse en met drie predicatien’, zoals in de kerkenraadsnotulen staat aangetekend. Bovendien liet men als herinnering aan deze bijzondere dag, in de gevel van de schuilkerk aan de Strosteeg een eenvoudige gedenksteen aanbrengen, met daarop de datum 31 oktober 1717. Nadat in 1745 onze kerk aan de Hamburgerstraat in gebruik werd genomen, bleef de gevelsteen achter in de Strosteeg. Zoals u weet bevindt zich tegenwoordig op deze plek een parkeergarage. Van de gevelsteen is alleen nog een tekening over.

 

Nu is het idee geboren de gevelsteen opnieuw te laten maken en te plaatsen in een muur van de Strosteeg, ongeveer op de plek van de vroegere schuilkerk. Als alles mee zit, zou de onthulling rond 31 oktober 2017 kunnen plaats vinden.

De praktische uitvoering is in handen van het Utrechts Geveltekenfonds, dat een offerte heeft aangevraagd bij een steenhouwer en daarnaast probeert sponsoren te vinden. Woningcorporatie Mitros heeft medewerking toegezegd door de plaatsingskosten op zich te nemen. Het Luthers Diaconessenhuis Fonds is bereid gevonden een deel te financieren.

Niet in de laatste plaats is natuurlijk ondersteuning van dit project vanuit onze eigen gemeente belangrijk. Als u wilt bijdragen aan dit gedenkteken neemt u dan contact op met Geert Procee (06 11478923).