Diaconie in de praktijk

logoELGUWe starten een nieuwe rubriek in het kerkblad. Onder de titel ‘Maatschappelijk Betrokken’. Het is een initiatief van de diakenen. De gedachte is: als gemeente zamelen we geld in voor diaconale doelen en daar is bewust beleid op. Daad-werkelijk kunnen we niet veel als diaconie; daarvoor is onze gemeente te klein en wonen we te verspreid. Waar we als gemeente geen eigen projecten kunnen organiseren, zijn er vast wel gemeenteleden die op persoonlijke titel betrokken zijn bij en zich inzetten voor maatschappelijke initiatieven. Daar willen we graag wat van laten horen!

Er is misschien enige gêne om mee te doen, omdat dat opschepperig lijkt: kijk eens wat ik doe. U begrijpt, dat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat er om te laten zien waar mensen uit de gemeente tijd en aandacht aan besteden, inspiratie voor hebben, waar hun engagement ligt. Christelijke inspiratie in de praktijk?! Daar heeft het vermoedelijk toch mee te maken….

Vooral ook de bedoeling is met deze nieuwe serie: laten zien wat er allemaal aan leuke en belangrijke dingen te doen is. Misschien steken we elkaar aan! Liesbeth Geerlings bijt de spits af met haar betrokkenheid bij Amnesty International.

Wie wil de volgende keer schrijven of geïnterviewd worden over zijn of haar vrijwilligerswerk? Graag melden bij ds. Catrien van Opstal. Misschien wordt u ook wel door mij gebeld, want van sommigen heb ik al wel eens –terloops- gehoord, waar u zich voor inzet.