Nieuw jaarthema: de Grens Over

border 514871 960 720Het gemeentefeest 2017 stond in het teken van 500 jaar Reformatie. Wij willen in 2018 onze bezinning op Maarten Luthers stellingen en de betekenis van de reformatie vandaag de dag voortzetten. Wij zullen letterlijk over de grenzen heen kijken.

 

Wat betekent ‘luthers’ in andere landen en culturen? Wat kunnen gemeenteleden vertellen die niet uit Nederland afkomstig zijn? Het contact met de lutheranen uit Polen en in Hongarije/Eger verdiepen. Inspiratie en uitdagingen door de Lutherse Wereld Federatie die 2017 in Namibië bijeenkwam, opdoen. Lutherse liederen uit verschillende landen zingen. En meer!

De grens over!

Het thema ‘de grens over’ laat ons echter niet alleen naar lutheranen wereldwijd kijken. Iedereen staat af en toe voor de uitdaging de grens over te durven gaan. Mensen leren kennen die tot nu toe vreemd waren. Of beslissen of je een nieuwe levenssituatie aandurft. Het vergt moed om echt naar de ander en de nieuwe situatie toe te gaan. Het vertrouwde en vanzelfsprekende achter je te laten. De grens over te gaan vereist dat je serieus benieuwd bent naar de ander. Hoe leeft hij of zij? Wat drijft hen? Wat zijn hun waarden? Het zal niet uitblijven dat je het ook voelt schuren als je met mensen uit een andere cultuur bijeenkomt. Het is een uitdaging en een enorme verrijking.

De grens over?

Aan het thema ‘grenzen’ zit echter nog een andere kant. Als iemand de grens van een ander zonder instemming overschrijdt, is dat een zeer onaangename ervaring. Grensoverschrijdend gedrag wordt op het moment met klem in de #metoo campagne aan de orde gesteld waarbij op den duur niet alleen mannen aan de kant van de dader zullen staan. Het is noodzakelijk dat ieder mens respect mag en kan eisen voor haar of zijn grenzen. Dit geldt niet alleen voor het lichaam. Het kan bij voorbeeld moeilijk zijn om ‘nee’ te zeggen tegen eisen en vragen van een aandringende tegenover. Zelfs in een positieve omgeving is het niet altijd even makkelijk je grenzen aan te geven. Hoeveel aanpassing is nodig om met je familie, je vrienden, je collega’s … in harmonie samen te leven? Wanneer wordt het tijd je grenzen aan te geven en voor je eigen weg te kiezen? Een mens heeft grenzen nodig om zichzelf te kunnen zijn. Deze grenzen moeten beschermd worden om gezond en waardig te kunnen leven.

De grens over: Plaats van ontmoeting

Er zijn noodzakelijke grenzen die een leven als individu mogelijk maken. Ieder mens zou de kans moeten hebben om zelf aan te geven waar voor hem deze grens ligt. Maar wij richten als mensen nog heel wat meer grenzen op. Grenzen die voortkomen uit tradities, geschiedenis, cultuur, taal, uiteindelijk allen uit de wereld van onze gedachten en gewoontes afkomstig. Het beruchte ‘wij/zij’ denken heeft daarin zijn oorsprong. Toch zijn deze grenzen waarschijnlijk niet te vermijden. Iemand uit een andere cultuur zal voor mij steeds wat ‘vreemd’ en ‘anders’ aanvoelen. Maar mensen richten niet alleen deze grenzen op, soms wordt op de plaats van de grens een hele muur opgebouwd, waarover nauwelijks nog iemand naar de andere kant kan kijken. Belangrijke bouwstenen voor deze muren zijn (voor-)oordelen en angsten. Wat anders is, wordt dan automatisch minder, slechter, gevaarlijk, vijandig …. Als het zover is, is geen benieuwde kijk over de grens en zeker geen ontmoeting met wie aan de andere kant leeft, mogelijk.

Er zijn verschillende soorten grenzen. De grens van ieder mens, die je bij jezelf en bij de ander mag en moet respecteren. En grenzen die we verder bouwen en hoog optrekken die ontmoetingen kunnen verhinderen. Bij de laatstgenoemden is het belangrijk om over de grenzen heen te kijken, bereid te zijn om de eigen oordelen op te schorten, oprecht benieuwd te zijn naar de ander, de eerste stap naar hem toe te doen. Als je dit durft en daarbij je eigen persoonlijke grens en die van de ander respecteert, dan ontstaat juist daar, waar jullie grenzen elkaar raken, een plaats voor ontmoeting. Een echte ontmoeting die de verschillen van mensen intact laat, maar niet gehinderd wordt door een muur van oordelen en angsten.

- Ds. Karrer