Muziek, bezinning en viering: 40 dagen en Pasen

musicIn de 40 dagen naar Pasen toe en tijdens de Paasviering nodigen we u graag uit voor muzikale bezinning en viering.

 

Cantatedienst 18 maart

Tot de meest intrigerende geestelijke koorwerken uit de barok behoort ‘Membra Jesu nostri’ van Dieterich Buxtehude (1637-1707). Dit werk bestaat uit zeven korte cantates over het lijden van Christus. De teksten zijn ontleend aan de Vulgaat en de Rhytmica Oratio Sancti Bernardi, een verzameling met mystieke overwegingen uit de dertiende eeuw. De volledige titel van de cantatecyclus luidt: Membra Jesu nostri patientis sanctissima (De zeer heilige lichaamsdelen van onze lijdende Jezus). De tekst over Jezus’ hoofd is het bekendst geworden, vooral door de bewerking die Paul Gerhardt hiervan maakte: O Haupt voll Blut und Wunden (O hoofd vol bloed en wonden). In de dienst op zondag 18 maart as. (Judica of Passiezondag) worden enkele delen uit Membra Jesu nostri uitgevoerd.

Gezongen passie op Goede Vrijdag

Evenals in de afgelopen jaren wordt het passieverhaal op Goede Vrijdag gezongen. Dit jaar gaat het om de Marcuspassie van Dick Troost, cantor-organist van de Lutherse Kerk in Ede. Hij gebruikte voor deze passie de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. De toonzetting is sober en indringend, waardoor het passieverhaal heel direct tot klinken komt.

Zingen in de Paasdienst

In de dienst op paasmorgen (zondag 1 april as.) hebben de kinderen een bijzondere muzikale rol. Zij zullen enkele liederen zingen die van te voren worden ingestudeerd onder leiding van cantor-organist Sebastiaan ’t Hart. De ouders van wie de e-mailadressen bekend zijn, hebben inmiddels al een uitnodiging gehad. Mocht deze e-mail u niet bereikt hebben: van harte welkom om uw kind(eren) mee te laten zingen. We oefenen vóór de dienst op de zondagen 11 en 25 maart van 9:15 tot 9:50 uur in de kerk. Ondertussen is er een bijeenkomst voor de ouders in het wijklokaal. Aanmelden is niet nodig. Wel is het van belang dat de kinderen die meezingen bij beide repetities aanwezig zijn. Ik hoop op een mooie opkomst, wellicht wordt hiermee de basis gelegd voor een nieuwe kindercantorij!