Diaconie: Dapperbrood

broodWe zijn op weg naar Pasen. Met de 40 dagen tijd breekt een bijzondere periode aan die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Geïnspireerd door Jezus Christus maakt delen onderdeel uit van ons geloof. Het delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, liefde en geloof, geld en goed.

Lees meer...

 

Schrijf je eigen stelling!

Luther95thesesOp 12 maart organiseren Doopsgezinden en Lutheranen in Utrecht een workshop 95 hedendaagse stellingen.

Op 31 oktober 1517 spijkerde Maarten Luther 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg. Nu maken we onze eigen stellingen. Waar winden we ons anno 2017 over op? Dat kunnen kleine dingen uit ons persoonlijke leven zijn, maar ook grote maatschappelijke thema’s.

Lees meer...

 

Reformatieherdenking 1717 en 2017

Op zondag 31 oktober 1717 herdacht de lutherse gemeente in Utrecht de Reformatie, ‘op een seer plechtige wijse en met drie predicatien’, zoals in de kerkenraadsnotulen staat aangetekend. Bovendien liet men als herinnering aan deze bijzondere dag, in de gevel van de schuilkerk aan de Strosteeg een eenvoudige gedenksteen aanbrengen, met daarop de datum 31 oktober 1717. Nadat in 1745 onze kerk aan de Hamburgerstraat in gebruik werd genomen, bleef de gevelsteen achter in de Strosteeg. Zoals u weet bevindt zich tegenwoordig op deze plek een parkeergarage. Van de gevelsteen is alleen nog een tekening over.

Lees meer...

 

Diaconie in de praktijk

logoELGUWe starten een nieuwe rubriek in het kerkblad. Onder de titel ‘Maatschappelijk Betrokken’. Het is een initiatief van de diakenen. De gedachte is: als gemeente zamelen we geld in voor diaconale doelen en daar is bewust beleid op. Daad-werkelijk kunnen we niet veel als diaconie; daarvoor is onze gemeente te klein en wonen we te verspreid. Waar we als gemeente geen eigen projecten kunnen organiseren, zijn er vast wel gemeenteleden die op persoonlijke titel betrokken zijn bij en zich inzetten voor maatschappelijke initiatieven. Daar willen we graag wat van laten horen!

Lees meer...

 

Kinderkerk en Oppas

kinderen kaboutertocht leerseum 2017We sloten het kinderkerkjaar af met een heel vrolijk en geanimeerd uitje: een Kabouterwandeling in het Amerongse bos bij Leersum.

Lees meer...

Meer informatie over de Vrienden van de Lutherse Kerk Utrecht vindt u hier: www.vlku.nl