Veertigdagentijd

desert treeIn de voorbereidingstijd voor Pasen, zullen we in de diensten het jaarthema ‘De grens over’ laten terugkomen. We volgen dan deels het leesrooster, maar er zal ook steeds een Bijbelverhaal bij gekozen worden, dat een aspect belicht van het overgaan van een grens. Aarzeling, stilstand, verrassing, strijd, opluchting…

Aswoensdag

Aswoensdag, 14 februari, begint de Vastentijd - ook bekend als 40 dagen tijd of Quadragesima. Heel precies zijn het dit jaar 46 dagen tot Pasen. Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven – richting Pasen dus.

Het getal 40

Het getal 40 is in de Bijbel een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed.

In de veertigdagentijd worden wij uitgenodigd om na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht heeft uit liefde voor ons. Onzelfzuchtige liefde – geschonken aan de mensheid. Hierdoor maakt ‘delen’ onderdeel uit van ons geloof. Het delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, liefde en geloof, geld en goed. Met het onderwerp uit liefde delen staan wij midden in de samenleving als wij oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt.

Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Ook het ‘niet weggooien’ van etensrestjes kan een bijzondere opgave zijn. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Wellicht zijn er andere gewoontes die je allang wilde veranderen – het is heel persoonlijk.

Deze periode is een tijd van versobering en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Je houdt dan tijd over of neemt bewust de tijd om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. Zo kun je bijvoorbeeld eens iemand opzoeken die je allang niet meer gezien hebt, ongevraagd je hulp aanbieden, een lieve kaart sturen of bij de buurvrouw aanbellen die eenzaam is.

Doe jij ook mee?

Tijdens ons vorig diaconieoverleg hebben wij besproken om op twee manieren aandacht te besteden aan deze bijzondere periode.

Het prikbord in de koffiekamer

Vanaf 18 februari gaan wij opnieuw het inspiratie prikbord in de koffiekamer ophangen. Inspireer en moedig elkaar aan door je persoonlijke actie, voornemen of missie zoals boven beschreven op te schrijven en op het prikbord te plaatsen. Hoe klein of groot, hoe bijzonder of ogenschijnlijk gewoon: het maakt niet uit wat jij je voorneemt, maar het steunt als je met elkaar deelt. Het is heel persoonlijk waar je eigen uitdaging ligt en in het verleden heeft dit tot geanimeerde uitwisseling geleid.

Om geen hoge drempels op te werpen: niet alles lukt, en je hoeft jezelf en anderen dan ook niets te bewijzen. Het is een kleine oefening in bewustzijn en je aandacht richten als innerlijke voorbereiding op het paasfeest.

Dapperbroodactie – tweede ronde!

Met opnieuw een dapperbrood actie willen wij hiervoor aandacht vragen in de 40 dagen tijd. Uit de evaluatie van vorig jaar bleek dat deze actie voor herhaling vatbaar is. Opnieuw willen wij mensen uit onze gemeente middels koffie – of eetbezoeken samen brengen om in gesprek te komen over .….wat je maar wilt delen!

Net als vorig jaar willen wij het aspect van de dapperheid eraan toe voegen door mensen bij elkaar te brengen die elkaar nog niet zo goed kennen – best spannend soms, maar vorig jaar een onderdeel van het succes!

Om dit te organiseren hangen al vanaf 4 februari in de koffiekamer inschrijflijsten waarop je aangeeft iemand te willen uitnodigen of graag zelf ontvangen wilt worden – of allebei. Vervolgens gaan Catrien en Annelies in beraad om ‘koppels‘ te maken – best spannend als je bereid bent te delen, maar van te voren niet weet met wie.

Wees dapper en schrijf je in!

Hartelijke groet namens alle diakenen en een liefdevolle, bezinnende en moedige 40 dagen tijd gewenst!