Dopen

Wil je je kind laten dopen? Of overweeg je om zelf gedoopt te worden? Neem dan contact op met een van de predikanten, ds. Christiane Karrer of ds. Catrien van Opstal. De doop is een teken van Gods nooit aflatende genade en liefde voor ieder persoonlijk. Wij zijn kinderen van Hem die Hij bij name kent.

Uw kind laten dopen

Als een kind gedoopt wordt, belijden gemeente en ouders hun geloof als teken voor hun verantwoording tegenover de dopeling. In hun woorden en daden krijgt Gods liefde voor het eerst gestalte voor het kind. Zij geven de christelijke geloofstraditie door. De ouders beloven dit met woorden die zij in overleg met de predikant kiezen. Ook peters en meters kunnen hun plek krijgen in de dienst. Ter voorbereiding op de doop, hebben de predikant en de ouders een doopgesprek.

Volwassendoop

U kunt ook als volwassene gedoopt worden. In de dienst belijdt de dopeling zijn/haar geloof. In de periode voorafgaand aan de doopdienst, worden geloofsgesprekken gevoerd.

De doop vindt in de regel plaats in de zondagse dienst. Bij wijze van uitzondering kan ook voor een doordeweekse dag gekozen worden.