Gespreksgroepen

Gedurende het hele jaar zijn er verschillende gespreksgroepen actief. Sommige groepen komen structureel bij elkaar. Andere groepen komen een vooraf vastgesteld aantal keer bij elkaar om een bepaald onderwerp verder uit te diepen.

Ouderencontactgroep

Elke laatste donderdag van de maand komen de 55-plussers bij elkaar. Het programma wisselt per keer: van informatief tot bezinnend, van kerk tot maatschappij.

Lees meer...

Cursus filosofie en theologie

Deze cursus gaat uit van Citypastoraat Domkerk en de Lutherse Gemeente samen. Op vier avonden verdiepen we ons in een thema op het snijvlak van theologie en filosofie.

Lees meer...

Spiritualiteit opdiepen uit poëzie

In februari begint er weer een cursus 'Spiritualiteit opdiepen uit poëzie'. We lezen gedichten en praten er met elkaar over.

Lees meer...

Afstemmen op de stilte

Aan het einde van de werkdag komen we bij elkaar om van 16.30-17.45 af te stemmen op de stilte: de stilte van de kerk, de stilte waar we God kunnen ontmoeten, de stilte in onszelf.

Lees meer...

Lezen voor de Zondag

We lezen met elkaar de Bijbelteksten die de zondag er op in de kerk zullen klinken, samen met ds. Catrien van Opstal, die in de dienst zal voorgaan.

Lees meer...

Midden in het leven

We zijn mensen rondom de 40. We komen zo'n vijf keer per jaar bij elkaar en bespreken maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen die ons bezig houden.

Lees meer...