Om alvast te noteren:

Dicht bij het verhaal, dicht bij jezelf-workshop Contextueel bijbellezen,

 

Contextueel bijbellezen begint niet bij de bijbel, maar bij levens van mensen.

De groep gaat in gesprek: wat houdt ons bezig? Wat speelt in de samenleving?

Vervolgens leggen we verhalen uit de bijbel naast ons eigen verhaal. Dan gebeuren er verrassende dingen!

Veel mensen zeggen: "Zo heb ik de tekst nog nooit gelezen."

Steeds komt ook de vraag aan bod: tot welk handelen worden we geïnspireerd?

Data:dinsdag 12, 19 en 26 februari 2019.

Tijd:20-22 uur.

Plaats: Lutherse Kerk en Doopsgezinde Kerk.

Leiding:Ds. Karrer en Ds. Cornelissen (Doopsgezinde Gemeente)

Info en Opgave: Ds. Karrer