Lutherse Gemeente Utrecht

Welkom in deze gemeente

Hier is een gemeenschap
waar je in alle vrijheid thuis kunt zijn.
Wij houden ervan het aardse door God gegeven leven te vieren.

Hier is ruimte
om God te zoeken, te bidden, te luisteren,
een plek waar je ziel kan zingen.
We beleven de draagkracht van geloof.

Hier maken we tijd
om stil te staan bij wat er voor jou toe doet.
We laten ons raken door muziek, poëzie en beeldende kunst.

Hier laten wij ons aanspreken
door oude Bijbelwoorden –
zij klinken midden in ons leven als nieuw.

Hier doen we inspiratie op
om liefde en recht handen en voeten te geven
en aan vrede te werken.

Welkom!

Ben je op zoek naar een hartelijke, gezellige kerkgemeenschap? Naar mooie muziek en diepgang in een dienst?  Ben je van huis uit Luthers en wil je dat ook in Utrecht vinden? Of ben je benieuwd naar wat Luthers is? Kom langs bij onze gemeente!

Eredienst >>

De dienst begint om half elf, maar je kunt eerder komen: in de koffiekamer wordt dan al koffie geschonken. Wanneer je de kerk binnengaat, staat daar bij de tafel met liedboeken iemand om je te verwelkomen en de weg te wijzen.

Kennismaken >>

Na afloop van de dienst is er gelegenheid koffie/thee te drinken en mensen te ontmoeten.  Ook de dienstdoende predikant en diaken of ouderling kun je daar aanspreken.  Wil je liefst persoonlijk kennismaken? Je kunt altijd contact opnemen met één van de predikanten. Stuur een mail of bel op, dan maken we een afspraak.

Activiteiten >>

Ben je geïnteresseerd in een onderwerp van een cursus of in een kring zonder lid van de gemeente te zijn? Al onze activiteiten staan open voor geïnteresseerden van buitenaf. Ook bij de koster kun je terecht met vragen over kerkgebouw en activiteiten.

Lees meer...