Kerk op schoot

Een viering voor jonge kinderen en hun (groot)ouders die helemaal aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Wij zitten samen op dekens en kussens midden in de kerk. Beweging, eenvoudige liederen, stil worden en gebed, prentenboeken, symbolen… en meer krijgen een plek.
De dienst wordt vorm gegeven door een groep ouders en ds. Karrer.

De focus ligt op kinderen van 2-4 jaar, maar iedereen van 0-6 is welkom in de kring. We komen in de kerk bijeen van 9.15 tot 10.00 uur. Wie daarna wil blijven voor de kerkdienst om 10.30 uur kan dat makkelijk doen, er is dan oppas.

De eerste jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind, ook op spiritueel gebied. Het fundament van vertrouwen en Godsbeeld groeit in deze jaren. Kinderen hebben een eigen toegang tot spiritualiteit. Het is mooi om deze samen te ontdekken, naar kinderen te luisteren en van ons eigen vertrouwen en hoop te vertellen.