De zondagse dienst

Elke zondag is er een kerkdienst die begint om 10.30 u. Deze dienst duurt ongeveer een uur. 

Informatie over aanstaande kerkdiensten vindt u op de agenda.

Onze diensten volgen een klassieke oecumenische liturgie. Deze heeft haar wortels in de tijd ver vóór de reformatie. We delen haar met vele gemeentes uit de protestantse, de katholieke en andere tradities. Mensen met uiteenlopende achtergronden, uit verschillende generaties, landen en tradities kunnen zich daarin herkennen.

De dienst volgt een vaste opbouw:
- een ingangsgedeelte van gebed en aanroeping
- een woordgedeelte met lezingen en preek en
- een derde gedeelte dat zich richt op het leven van gemeente en wereld, met collecte, voorbeden en zegen.

Vele vaste onderdelen van de dienst, zoals het kyrie en gloria, zingen we in 'beurtzang': in afwisseling tussen voorzanger of cantorij en gemeente. De gemeentezang neemt een bijzondere plek in onze lutherse traditie in. Psalmen en gezangen uit het nieuwe Liedboek zijn belangrijke bouwstenen van iedere eredienst.

Op de eerste zondag van de maand en op feestdagen vieren we het Heilig Avondmaal. We beschouwen het Avondmaal als een gave van God aan ieder mens persoonlijk. God zelf nodigt ons uit, iedereen is welkom. Het is een moment van inkeer en vreugde.

foto's Ramon Mosterd

We staan allen in een kring om de tafel voorin de kerk. Ook de kinderen zijn erbij. Ieder krijgt brood en wijn (of druivensap) aangereikt door predikant en ambtsdrager. Na afloop blijven we nog even in de kring staan en geven we elkaar een hand als teken van vrede. De predikant spreekt ter afsluiting een woord van zegen uit.

Je ontvangt aan het begin van de dienst een 'orde van dienst'. Hiermee kun je de dienst volgen, als je niet vertrouwd bent met onze liturgie.