• 00010002000300040005000600070008000900100011
 • 0012

 

 

 

 

Dit is een levend document.

Dit zijn de eerste reacties vanuit de gemeentevergadering 7 april 2019. 
( Dit kan worden meegenomen bij de uitwerking van het Beleidsplan).

Inhoudelijk beleidsplan

 • Benoemen bij contacten: is een gemeente binnen de PKN. We willen, passend bij de kleine omvang van onze gemeente, openstaan voor wat er op landelijk niveau leeft en wordt aangereikt. Waar mogelijk ook in samenwerking met lokale contacten.
 • Over contacten met Dom: op individueel niveau zijn er wel lijntjes voortgevloeid uit de eerdere aanzetten tot samenwerken: bij de ouderencontactgroep, de kringen.
 • Voor de toekomst scherper krijgen waar we op willen inzetten binnen de drie ‘poten’ van de gemeente-opbouw.

Ideeën/voorstellen

 • Steffie: een keer een gezamenlijke dienst met Zeist (dan geen dienst in Utrecht zodat mensen echt gaan) (Noot Catrien: dan kunnen er wel spontane kerkgangers in Utrecht voor een dichte deur staan)
 • Diaconaat: kinderen laten collecteren of op andere manieren betrekken.
 • Steffie: ELG Amsterdam is goed bezig met diaconaat, wellicht eens sparren?
 • Kerktelefoon of andere manier om gemeenteleden die niet kunnen komen te laten meeleven? Is ooit wel onderzocht, maar wellicht opnieuw?
 • App ‘protestant’
 • paasgroet voor doopleden, naast kerstgroet?
 • Je zou weer eens contact kunnen leggen met de jonge mensen uit de ‘kaartenbak’ en ze bijvoorbeeld uitnodigen voor een specifiek moment (eerder dan ‘kom eens langs’)
 • BILT voor PR? PR blijft lastig omdat iedereen druk is. Bijvoorbeeld een bureau inschakelen voor specifieke zaken?
 • Er werd ook een specifiek fonds genoemd voor kinderwerk..

Overig

 • Catrien: ‘Pastoraat werd toen ik begon breder getrokken dan alleen de gemeente: ook aan wie er, via je ambt, op je pad komt.’ (Femke: goed om ook voor de komende tijd mee te nemen?)
 • er gebeurt ook informeel, onderling pastoraat. Femke: goed om ook te expliciteren naar de gemeente toe
 • pro memori: Oudendalstichting ook een optie voor financiering ouderenwerk binnen de gemeente?
 • Diakonie naar voren halen in het beleidsplan: het is geen sluitpost! Voor de contacten met de andere gemeentes. Daarna kerkrentmeesters.
 • Samen dingen doen! Gerrit Krul benadrukt hoe goed een gemeentereis werkt voor de saamhorigheid, plus dan met nog plaaatsen over, weer anderen uitgenodigd/erbij betrokken kunnen raken. Samen Kerk-schoonmaakactie? Kerstboom op- en aftuigen? 
  Dolehof met de buurt schoonmaken?

Kinderwerk

 • Steffie tipt: ds. Trinette Verhoeven vindt kinderwerk heel leuk en werkt met Godly Play. Nodig haar er eens bij uit en vraag wat ze kan/wil doen!
 • Nog eens benadrukt: de theologische begeleiding van wat in de kinderkerk gebeurt is belangrijk!
 • Idee: de ouders van en met jonge kinderen uitnodigen voor soep en brood om elkaar te ontmoeten. Tegenwerping: lastige tijd. Mensen komen overal vandaan. Zondagochtend voor de kerkdienst uit werkt goed.