Uitzicht op een betere toekomst: diaconale gift voor Ndola.

BEZWAZoals vermoedelijk veel gemeenteleden weten ondersteunen we vanuit de diaconie het project Ndola, waar Klaas Zwanepol al enige jaren als ambassadeur betrokken is.

Kenmerk en kern van het project is: hulp tot zelfhulp organiseren door middel van educatie en recreatie aan te bieden voor kansarme jongeren. Het gaat o.a. over voedselhulp, vakonderwijs, ontspanning en voorlichting. 

Met en van elkaar leren ze werken aan een perspectief voor een betere toekomst en wordt de kans, om uit de vicieuze cirkel van armoede, criminaliteit en perspectiefloosheid te ontsnappen, vergroot. Er wordt eigenhandig veel werk verzet zodat iedereen trots kan zijn op hetgeen wat er voor elkaar is gekomen en gezamenlijk neer wordt gezet.

In februari 2016 hield Klaas Zwanepol een presentatie over het werk binnen het project. De aanwezigen waren enthousiast over het werk dat in Chipulusuku wordt gedaan. Vorig jaar hebben we dan ook een gift gedaan voor een aantal zaken die dringend nodig waren om het project verder te brengen.

BEZWA Foundation

Sinds juli 2015 is dat, wat als een particulier initiatief van de fondswerving begon, verbreed tot een Stichting: de BEZWA-FOUNDATION. Vorig jaar is Frans Spansier (lid van de kerkraad) als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Stichting waardoor de verbinding met het project versterkt is en voor ons nog zichtbaarder aanwezig is.

Tijdens de presentatie bracht Klaas Zwanepol ook ter sprake dat het BEZWA - complex dringend een omheining moet hebben om diefstal te voorkomen. Iedereen begreep meteen het nut en de noodzaak hiervan – en als diaconie hebben we deze vraag dan ook meegenomen in ons overleg.

Omdat de diaconie al enige tijd geleden een bedrag uit een erfenis hadden gereserveerd voor een passend doel voor een grotere gift, hebben we enkele weken terug unaniem en redelijk snel besloten om deze wens - en tegelijk noodzakelijke behoefte - te honoreren.

Diaconale gift 

De penningmeester van de Stichting, Frans Spansier, die we vervolgens hierover berichtten was enigszins overdonderd en ontroerd dat de diaconie in deze kon voorzien en hiermee een belangrijke stap voor het hele project gerealiseerd kan worden. De diaconie (voor het realiseren van het benodigd hek) maakt hiertoe 5400,- Euro over naar het project. Dat is inclusief materiaal, arbeidsloon, vergunningen etc.

Klaas Zwanepol berichtte onlangs de diaconie dat ondertussen de vergunning rond is, met de metselaar afspraken zijn gemaakt en dat de gemeente ondersteund bij het graven en aanleggen van de fundamenten. Uiteraard zijn we benieuwd naar de verdere vorderingen - vermoedelijk binnenkort ook na te lezen op de website van het project. 

Meer weten over BEZWA Foundation? Kijk op www. bezwa.nl!