Kerkmuziek

Muziek is onlosmakelijk verbonden met onze kerkdiensten en een bron van inspiratie.

Na het geloof noemt Luther de muziek Gods grootste gave aan de mens. U hoort dit terug in onze kerkdiensten. Orgelvoor- en naspel, gemeentezang, liturgische beurtzang, gebeden, lezingen en verkondiging vormen een geheel.

Binnen de lutherse traditie neemt muziek een belangrijke plaats in. Muziek is onlosmakelijk verbonden met de kerkdienst. Daarin uit de gemeente zich naar God toe. Wie zingt, uit niet alleen zijn geloof, maar die int het ook. De muziek en het zingen voeden het geloof. De muziek maakt de grote en kleine geloofswoorden, de klacht en de inkeer, de lofzang en de belijdenis tot een geleefde werkelijkheid. Muziek verkondigt het Evangelie op verhoogde toon.

Over en weer zingt de gemeente met de voorzanger een psalm, het gloria, de geloofsbelijdenis en andere liturgische gezangen. Ook is er ruimte voor zelfstandige koor- of solomuziek, zoals een motet (de toonzetting van een bijbeltekst). Kerkmuzikale hoogtepunten zijn de hoogtijdagen. Feestelijke muziek, soms verstild, soms uitbundig, zet iedere eredienst luister bij.

Een groep van gemeenteleden fungeert geregeld als voorzangers en verrijkt gezang en liturgie in onze kerkdiensten. Daarnaast komt een aantal gemeenteleden maandelijks bijeen vooraf aan de dienst om samen te zingen. Meedoen of komen kijken? Kom de eerste zondag van de maand om 10:00u langs.

Onze liefde en inzet voor kerkmuziek wordt gesteund door ons kerkgebouw. Deze beschikt over een uitstekende akoestiek en het Witte-Bätz orgel (1880).

Ten slotte kun je een aantal keren per jaar genieten van onze koffieconcerten.

Cantor-organist

Cantor-organist van de lutherse gemeente is Sebastiaan ‘t Hart (1979).
Sebastiaan studeerde orgel bij Jacques van Oortmerssen aan het Conservatorium van Amsterdam. Aan hetzelfde instituut studeerde hij tevens kerkmuziek. Hij vervolgde zijn opleiding tot kerkelijk koorleider bij Mark Lippe aan het Utrechts Conservatorium, waar hij in 2011 zijn masterdiploma behaalde. Sebastiaan 't Hart is redactielid van Muziek & Liturgie en bestuurslid van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK). In deeltijd studeert hij Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht.