Ds. Catrien van Opstal

Ds. Catrien van Opstal staat sinds 2002 in onze gemeente en is bijzonder geboeid door de lutherse traditie:

Sinds december 2002 ben ik als gemeentepredikant verbonden aan de Evangelisch Lutherse Gemeente van Utrecht. Hiervoor heb ik gewerkt als secretaris van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, als vicaris in Bussum en als protestants geestelijk verzorger in een Utrechts verpleeghuis.

catrien1Van hervormde huize, raakte ik al in mijn middelbare schooltijd bekend met de lutherse traditie en eredienst. Ik studeerde theologie in Utrecht. 

In 2002 werd de ontmoeting met de lutherse traditie geïntensiveerd. Ik ging het werk van Luther lezen en werd door zijn insteek in de theologie geïnspireerd. Die is nog steeds leidraad in pastoraat en eredienst.

Belangrijke elementen zijn voor mij, de persoonlijke relatie tussen God en mens, het wonder van Gods toewending naar mensen in een mens als wij allen: Jezus van Nazareth. Het kruis staat  niet, zoals in veel calvinistische geloofsleer, voor verzoening tussen God en mens, maar voor een diepe verbondenheid van God met mensen. ‘Met ontferming bewogen’, dat is het kernwoord voor God en Jezus.

Het klimaat van ‘orthodoxe vrijzinnigheid’ in de Nederlandse Lutherse traditie spreekt me aan. Aan de ene kant de traditie en het serieus nemen van de klassieke belijdenissen, en tegelijk alle vrijheid in de omgang met de Bijbel en het geloofsgoed. Zo blijft traditie fris.

De nuchterheid over het aardse leven maakt dat er geen onhaalbare eisen aan een mens gesteld worden, geen hoog idealisme, maar alleen eenvoudigweg dat wij méns zijn, is onze levensopdracht. Door de liefde van God vrijgemaakt uit onze verstriktheden in onszelf, kunnen we in alle ruimte, vrijmoedigheid en blijmoedigheid de ander tegemoet treden.

De beaming van het aardse raakt ons in al zijn hoogte en diepte, schoonheid en moeite. De aarde is de plek waar wij leven en zij is  geheiligd in Christus, waardoor cultuur en natuur in het geloof worden meegenomen.

Ik voel me op mijn plek in deze kleinschalige, betrokken gemeenschap van de Lutherse gemeente in Utrecht.

Ik sta altijd open voor een gesprek. Als je mij mailt of belt maken we een afspraak!

In de kerkliederen liggen schatten voor het oprapen.
Dit laatste couplet uit een kinderlied bij Genesis 1, over de Schepping, zegt mij alles over Gods onvervreemdbare liefde en vreugde om mensen.

“In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.”

Uit: Hanna Lam, Alles wordt Nieuw  I-1.